MEZ Brno, státní podnik "v likvidaci"

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno

MEZ Brno, státní podnik "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00008362
záznam v živnostenském rejstříku: MEZ Brno, s.p. "v likvidaci"

Zapsáno: 01.07.1990 (spisová značka AXXIX 370 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Kmenové jmění - 0Kč

Předmět podnikání

MEZ Brno, státní podnik "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
  • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
  • správa neprivatizovaného majetku

Likvidace

Ing. Jozef Šrámek, fyzická osoba

Praha 3, Seifertova 14, PSČ 130 00

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 06.12.2012
ostatní skutečnosti:

Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.

Způsob zřízení: Rozhodnutím ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSFR č. 94/1990 v Praze ze dne 19.6.1990 s účinností od 1. července 1990.

Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ČR č. 25O/l997 ze dne 2O.lO.l997 byla převedena část majetku /závod Štěpánov/ na FNM ČR na základě privatizačního projektu č. 2l8OO.

Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 312/1997 ze dne 5.12.1997 se zrušuje státní podnik ke dni 30.12.1997 a dne 31.12.1997 vstupuje státní podnik do likvidace.


Poslední aktualizace dat: 12.01.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.