ARMABETON, a.s.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4


Sídlo

Praha 4, Antala Staška 30, PSČ 140 00

ARMABETON, a.s. - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00014818
záznam v živnostenském rejstříku: ARMABETON, akciová společnost

Zapsáno: 28.12.1990 (spisová značka B 468 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Akcie na majitele, hodnota: 1000.00, počet: 938896
  v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné
 • Prioritní akcie na majitele, hodnota: 1000.00, počet: 505625
  v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné

Kapitál společnosti

 • Základní kapitál - 1 444 521 000Kč

Předmět podnikání

ARMABETON, a.s. podniká v následujících oborech:

 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • práce prováděné stavebními mechanizmy
 • projektová činnost ve výstavbě
 • inženýrská činnost ve stavebnictví
 • Mechanické zkoušky hutného kameniva, betonových směsí, beto- nu a betonářské oceli, zkoušky svarových spojů mechanicky a prozářením a zkoušky vlhkosti dřeva v rozsahu uvedeném v osvědčení o akreditaci č. 034/1994
 • výroba cementového zboží
 • ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací podle vyhl. č. 60/1973 Sb.
 • Montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení
 • výroba a prodej betonové směsi
 • provádění tepelných a hlukových izolací
 • Vodoinstalatérství
 • Půjčovna strojů
 • truhlářství
 • tesařství
 • podlahářství
 • opravy motorových vozidel
 • výroba a montáž zámečnických konstrukcí
 • opravy karoserií
 • umývací servis motorových vozidel
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • ubytovací služby
 • hostinská činnost
 • automatizované zpracování dat
 • poskytování software
 • pořádání seminářů, školení
 • kopírovací práce
 • silniční motorová doprava nákladní

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Martin Pučok, fyzická osoba

Ostrava, Slavíčkova 2492/12

funkce: předseda představenstva
RSDr. ZDENĚK HRŮZA, fyzická osoba

Havířov-Podlesí, Želivského 1341/2, PSČ 736 01

funkce: místopředseda představenstva
Mgr. LEOŠ JANOUCH, fyzická osoba

Praha 6-Dejvice, Bechyňova 2744/8, PSČ 160 00

funkce: člen

Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a místopředseda představenstva, nebo předseda a člen představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva.

Dozorčí rada

Doc.Ing. Milan Veverka CSc., fyzická osoba

Praha 4, Antala Staška 56

Ing. Milan Vokatý CSc., fyzická osoba

Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1367, PSČ 160 00

funkce: předseda dozorčí rady
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Zapisuje se dodatek č.1 ke stanovám akciové společnosti.

Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 21.7.1997 bylo základní jmění rozděleno na 938.896 ks akcií na majitele a na 505.625 ks prioritních akcií na majitele; akcie jsou veřejně obchodovatelné.

Krajský obchodní soud v Praze dne 5.června 2000 usnesením č.j. 80 K 59/99 - 115 ustavil dlužníkovi ARMABETON a.s. předběžného správce: JUDr.Petra Vališe, advokáta se sídlem Praha 8, Sokolovská 49/5, bytem Praha 9, Borovská 789.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.