Domácí potřeby Ústí nad Labem "v likvidaci"

ČR - Ústecký kraj - Ústí nad Labem


Sídlo

Ústí nad Labem

Domácí potřeby Ústí nad Labem "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00021245
záznam v živnostenském rejstříku: DOMÁCÍ POTŘEBY ÚSTÍ NAD LABEM, "v likvidaci" státní podnik

Zapsáno: 01.01.1989 (spisová značka AXVIII 68 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

Domácí potřeby Ústí nad Labem "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • Základním předmětem činnosti státního podniku je uspokojování potřeb občanů na vnitřním trhu prodejem zboží a poskytováním souvisejících služeb. Za tím účelem státní podnik provádí zejména: a) maloobchodní a velkoobchodní činnost v sortimentech: - potřeby a zařízení pro domácnost - kulturní potřeby a zařízení - potřeby pro dopravu a sport - lovecké potřeby, včetně zbraní a střeliva - stavební potřeby a potřeby pro domácí dílny - náhradní díly, součástky a příslušenství k prodávanému sortimentu
  • b) poskytování obchodních služeb
  • d) velkoobchodní prodej družstevnímu obchodu a ostatním odběratelům
  • V souladu s obecně závaznými právními předpisy může státní podnik stanovený předmět činnosti překročit.

Likvidace

Narcis Tomášek, fyzická osoba

Děčín 17, Ovesná 165, PSČ 405 02

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 20.01.2012
ostatní skutečnosti:

Údaje o podniku: Státní podnik byl zřízen zakládací listinou ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky ze dne 23.prosince 1988, č.j. 3740/1988.

Podnik byl zřízen na místo podniku Domácí potřeby Ústí nad Labem (Pn 480).

Kmenové jmění k 1.1.1989: 433 973 000,- Kčs.

Obchodní společnost Domácí potřeby Ústí nad Labem "v likvidaci", se sídlem Ústí nad Labem, IČ 000 21 245 se ke dni právní moci tohoto usnesení vymazává z obchodního rejstříku oddílu AXVIII vložka 68, včetně všech zapsaných skutečnosti. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku na základě pravomocného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8.3.2011, č.j. 27 K 47/97-654, (právní moc dnem 16.7.2011), kterým byl konkurs prohlášený na majetek dlužníka zrušen po splnění rozvrhového usnesení. K výmazu z obchodního rejstříku se nevyžaduje souhlas správce daně podle zvláštního právního předpisu.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.