"TEXTIL ČESKÉ BUDĚJOVICE, státní podnik v likvidaci"

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice, Krajinská 4, PSČ 371 53

"TEXTIL ČESKÉ BUDĚJOVICE, státní podnik v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00021539
záznam v živnostenském rejstříku: TEXTIL ČESKÉ BUDĚJOVICE, státní podnik v likvidaci

Zapsáno: 30.12.1988 (spisová značka AVII 45 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Kmenové jmění - 153 451 000Kč

Předmět podnikání

"TEXTIL ČESKÉ BUDĚJOVICE, státní podnik v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • 1/ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2/ činnost reklamní agentury 3/ sítotisk

Statutární orgán

ing. Josef Zeman, fyzická osoba

České Budějovice, Labská 1148/2

funkce: likvidátor

K názvu státního podniku připojí svůj podpis ředitel nebo v jeho nepřítomnosti statutární zástupce.

Zakladatelé státního podniku

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu ČR, právnická osoba

Praha 1, Staroměstské nám. 6

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 29.01.1996
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Podnik vznikl zakládací listinou ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR ze dne 25.12.1988 č.j. 3723/19883 Den vzniku podniku: 1. ledna 1989.

Základní jmění státního podniku se stanoví ke dni vzniku akciové společnosti ve výši určené v souladu s ustano- vením § 13 odst.2 písm.e) zákona o státním podniku a to na základě zahajovací rozvahy, která bude sestavena nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku akciové společnosti.

TEXTIL České Budějovice, státní podnik "v likvidaci" se sídlem v Českých Budějovicích v y m a z á v á se z obchodního rejstříku.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.