Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci"

ČR - Královéhradecký kraj - Úlibice


Sídlo

Úlibice okr.Jičín

Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00022403
záznam v živnostenském rejstříku: Zemědělské družstvo Mír

Zapsáno: 01.09.1975 (spisová značka DrXXIV 2324 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 500 000Kč
  • Základní vklad - 10 000Kč

Předmět podnikání

Zemědělské družstvo vlastníků Úlibice "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • Zemědělská výroba

Představenstvo

ing. Vladimír Tolar CSc., fyzická osoba

Hořice v Podkrk., Chvalina 32

funkce: likvidátor

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje navenek likvidátor. Podepisování se děje tak, že k natištěnému či jinak napsanému označení družstva s přidáním označení "v likvidaci" připojí likvidátor svůj podpis s označením likvidátor družstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno podle zákona čís. 49/1959 Sb. usnesením ustavující členské schůze ze dne 28.ledna 1975 a schválením rady ONV v Jičíně usnesením číslo 851/93 ze dne 24.dubna 1975

Toto družstvo vzniklo sloučením: 1) JZD Konecchlumí, zaps. v pod.rejstř. pod Dz 2206 2) JZD Lužany, zaps. v pod. rejstř. pod Dz 177 3) JZD v Robousích, zaps. v pod. rejstř. pod Dz 574 4) JZD "Mír" Tuř, zaps. v pod. rejstř. pod Dz 2220 5) JZD v Úlibicích, zaps. v pod. rejstř. pod Dz 64 která všechna zanikla ke dni 1.ledna 1975, přičemž jejich majetek, práva a závazky převzalo toto jako přejímající družstvo

Nové stanovy schváleny členskou schůzí dne 27.11.1992

Změna stanov schválena na členské schůzi dne 15.3.1993

Členská schůze družstva konaná dne 29. 9. 1994 rozhodla o vstupu do likvidace ke dni 30. 9. 1994.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.