Lišovský nábytek, výrobní družstvo

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice

Lišovský nábytek, výrobní družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00028606
záznam v živnostenském rejstříku: Lišovský nábytek, výrobní družstvo

Zapsáno: 22.05.1951 (spisová značka DrCI 32 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 600 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět podnikání

Lišovský nábytek, výrobní družstvo podniká v následujících oborech:

  • vysoušení dřeva
  • čalounictví
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • návrhy interiérů a nábytkových prvků, design nábytku
  • truhlářství
  • broušení jednoduchých nástrojů a leštění kovů
  • kovoobráběčství
  • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní

Představenstvo

JUDr. Jiří Loukota, fyzická osoba

České Budějovice, Dukelská 81

funkce: předseda
Josef Trůbl, fyzická osoba

Nebahovy 6

funkce: člen představenstva
Svatopluk Vávra, fyzická osoba

Hůrka 92, p. Nedabyle

funkce: člen představenstva
František Kříha, fyzická osoba

Třebeč 66, p. Borovany

funkce: člen představenstva
František Liebl, fyzická osoba

Boršov nad Vltavou, Nové Homole 154, PSČ 373 82

funkce: místopředseda představenstva
Pavel Prokeš, fyzická osoba

Štěpánovice 151, PSČ 373 73

funkce: člen představenstva
Ing. Vladimír Šefčík, fyzická osoba

České Budějovice, Tichá 7

funkce: člen představenstva

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Při podepisování jménem družstva připojí členové představenstva k obchodnímu jménu družstva označení své funkce a podpis.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 06.05.2003
ostatní skutečnosti:

Převedeno ze společenstevního rejstříku Dr III - 86.

Podle usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.6.1960 poznamenává se, že s tímto družstvem bylo sloučeno družstvo "Lišovský nábytek lidové truhlářské družstvo v Lišově" dnem 1.8.1960 bez likvidace dle § 32, zák. č. 53/54 Sb, čímž veškerá práva a závazky sloučeného družstva přešly na družstvo přejímající.

Výše částky převedené do nedělitelného fondu činí 13,882.140,43 Kč.

Vymazává se ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21.11.2002, čj. 12 K 74/99-672 o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, které nabylo právní moci dne 18.12.2002.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.