L í p a , výrobní družstvo

ČR - Ústecký kraj - Ústí nad Labem


Sídlo

Ústí nad Labem, Na luhách čís. l4

L í p a , výrobní družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00029319
záznam v živnostenském rejstříku: L í p a, výrobní družstvo

Zapsáno: 24.10.1950 (spisová značka DrXXVIII 1 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 250 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět podnikání

L í p a , výrobní družstvo podniká v následujících oborech:

  • truhlářství - čalounictví - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - návrhy zařízení interiérů a poradenská činnost v oboru - vysoušení řeziva - broušení jednoduchých nástrojů - silniční motorová doprava veřejná nákladní vnitrostátní

Představenstvo

Lubomír Rottenborn, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Hornická 2454/33

funkce: Místopředseda
Petr Karbus, fyzická osoba

Žitenice, Skalická 304

funkce: Člen představenstva
Libor Lehečka, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Ve smyčce 6

funkce: Člen představenstva
Miroslav Toločko, fyzická osoba

Ústí nad Labem-Mojžíř, Žitná 77

funkce: Předseda představenstva
Miloslav Semerád, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Obvodová 750/28

funkce: Člen představenstva

Za družstvo navenek jedná jménem představenstva předseda nebo místopředseda družstva. K platnosti právních úkonů u nichž je předepsána písemná forma je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva družstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.08.2006
ostatní skutečnosti:

Údaje o družstvu : Převedeno z Dr XXI l5. Družstvo se zakládá na stanovách přijatých valnou hromadou ze dne 24.června l95O, kdy byly přijaty nové stanovy.

Členská schůze konaná dne 26.9.1992 schválila podle § 11 zák. č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a podle § 765 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., nové stanovy družstva přizpůsobené obchodnímu zákoníku.

Výše částky převedené do nedělitelného fondu podle § 18 odst. 2 zák. č. 42/1992 Sb. : 19 080 000,-- Kčs.

L í p a , výrobní družstvo, se sídlem Ústí nad Labem, Na luhách čís. 14, IČ 000 29 319 se vymazává z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.10.2005, v právní moci dne 29.11.2005, č.j. 27 K 115/99-332, kterým se konkurs na majetek úpadce L í p a , výrobní družstvo zrušuje po splnění rozvrhového usnesení.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Aktualizovat data