Lidové bytové družstvo se sídlem v Českých Budějovicích

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice-České Budějovice 3, Rudolfovská tř. 9, PSČ 370 01

Lidové bytové družstvo se sídlem v Českých Budějovicích - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00055786
záznam v živnostenském rejstříku: Lidové bytové družstvo se sídlem v Českých Budějovicích

Zapsáno: 09.03.1951 (spisová značka DrXXXXIII 3 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

Předmět podnikání

Lidové bytové družstvo se sídlem v Českých Budějovicích podniká v následujících oborech:

  • činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v : - organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů ( např. půdní vestavby, rod.domky a nebytových prostor) ve vlastnictví družstva - provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizace a rekonstrukce bytových a nebytových objektů ve vlastnictví družstva - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor - přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv
  • pronájem movitého a nemovitého majetku
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Představenstvo

Ing. Jan Pinc, fyzická osoba

České Budějovice, V Zahrádkách 39, PSČ 370 07

funkce: předseda představenstva
členství od: 07.06.2010
ve funkci od: 07.06.2010
Ing. Vladimír Pavlíček, fyzická osoba

České Budějovice, Rudolfovská 9

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 07.06.2010
ve funkci od: 07.06.2010
Miloslav Kudrna, fyzická osoba

Písek, Kollárova 740, PSČ 397 01

funkce: člen představenstva
členství od: 07.06.2010
Petra Sládková, fyzická osoba

Strakonice, Bezděkovská 218, PSČ 386 01

funkce: člen představenstva
členství od: 07.06.2010
Mgr. Vít Feichtinger, fyzická osoba

Tábor, Hromádkova 1136, PSČ 390 02

funkce: člen představenstva
členství od: 07.06.2010
Otakar Svoboda, fyzická osoba

Jindřichův Hradec, Tovární 321/II, PSČ 377 01

funkce: člen představenstva
členství od: 07.06.2010
Richard Valenta, fyzická osoba

Pelhřimov, Tyršova 877, PSČ 393 01

funkce: člen představenstva
členství od: 07.06.2010
Jaroslav Ciprýn, fyzická osoba

Třeboň, Jablonského 585, PSČ 379 01

funkce: člen představenstva
členství od: 07.06.2010
Martina Koubová, fyzická osoba

České Budějovice, Družstevní 129/2, PSČ 370 06

funkce: člen představenstva
členství od: 07.06.2010
František Prášek, fyzická osoba

Soběslav, Rašínova 210, PSČ 392 01

funkce: člen představenstva
členství od: 07.06.2010
Veronika Havlíčková, fyzická osoba

Vimperk-Vimperk II, 1. máje 286/47, PSČ 385 01

funkce: člen představenstva
členství od: 11.06.2012

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem družstva jedná navenek předseda, v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popř. místopředseda/ a další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Přeneseno ze Společenstevního rejstříku Dr II - 255 ze dne 2.12.1949.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.