Správa a údržba silnic České Budějovice

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice, Nemanická 10, PSČ 370 10

Správa a údržba silnic České Budějovice - detailní informace

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 00070068
záznam v živnostenském rejstříku: Správa a údržba silnic České Budějovice, příspěvková organizace

Zapsáno: 27.02.2002 (spisová značka Pr 142 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět činnosti podnikání

Správa a údržba silnic České Budějovice podniká v následujících oborech:

  • správa a údržba silnic II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství v rámci okresu České Budějovice

Statutární orgán

Jiří Křiváček, fyzická osoba

České Budějovice, Puklicova 17, PSČ 370 04

funkce: pověřen řízením
ve funkci od: 27.02.2002

Statutární orgán vystupuje a jedná ve všech věcech týkajících se činnosti organizace samostatně vyjma záležitostí, které náleží na základě z.č.129/2000 Sb., o krajích do výlučné pravomoci zřizovatele a také vyjma těch, které byly z jeho pravomoci vyjmuty zřizovací listinou. Příslušné písemnosti bude podepisovat tak, že ke svému podpisu připojí dodatek "pověřen řízením".

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 01.07.2002
ostatní skutečnosti:

Zřizovatel: Jihočeský kraj, jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, IČO 70890650

Vymazává se ke dni 1.7.2002 z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností bez likvidace. Nástupcem je příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČ 70971641.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.