Jihočeské pekárny, státní podnik, České Budějovice

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice, Husova 5

Jihočeské pekárny, státní podnik, České Budějovice - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00072524
záznam v živnostenském rejstříku: Jihočeské pekárny, státní podnik, České Budějovice

Zapsáno: 30.06.1989 (spisová značka AVIII 63 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Kmenové jmění - 12 204 000Kč

Předmět podnikání

Jihočeské pekárny, státní podnik, České Budějovice podniká v následujících oborech:

  • provádění oprav a dalších placených služeb pro vlastní zaměstnance v souladu s platnými předpisy
  • občanská a bytová výstavba pro organizaci
  • správa a provoz vlastního bytového fondu
  • správa majetku určeného k restituci
  • vypořádání hospodářské činnost státního podniku
  • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se státní správou hmotných rezerv a státních mobilizačních rezerv

Statutární orgán

ing. Petr Kadlec, fyzická osoba

České Budějovice, Fr.Šrámka 52, PSČ 370 01

funkce: ekonom.nám.1.zás.podnik.řed.
ing. Jan Kotil, fyzická osoba

České Budějovice, Olšová 8

funkce: ředitel

Za státní podnik se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu státního podniku se připojí vlastnoruční podpis ředitele státního podniku nebo jeho zástupce.

Zakladatelé státního podniku

Jihočeský KNV, právnická osoba

České Budějovice, Lidická 2

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 22.07.1996
ostatní skutečnosti:

Podnik byl založen usnesením XIV. plenárního zasedání Jihočeského KNV ze dne 16.5.1989, část d. odst. 1 a účinností od 1.7.1989 jako státní podnik. Podpisování: za podnik se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu státního podniku se přípijí vlastnoruční podpis ředitele státního podniku nebo jeho zástupce. Předmět činnosti "inženýrská činnost v rozsahu oprávnění" bod 3.3. a "zahraniční obchodní činnost" bod 3.5. bude zapsán dodatečně po předložení souhlasu orgánu státní správy k těmto činnostem.

Dne 12.11.1990 a 19.11.1990 schválilo plenární zasedání JčKNV dle zákona č.429/1990 Sb. převod zakladatelské funkce s.p. Jihočeské pekárny a JčKNV České Budějovice na Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha.Uvedené ministerstvo převzalo zakladatelskou funkci dne 1.1.1991.

Ke dni l.8.1994 převádí se část privatizovaného majetku státního podniku Jihočeské pekárny, s.p. Husova tř.5, České Budějovice ve výši 309.000 Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 5947 předloženého společnosti Pekárna Merkur s.r.o.

Ke dni l.lO.l994 převádí se část privatizovaného majetku státního podniku Jihočeské pekárny s.p. Husova tř. 5, České Budějovice ve výši ll.592.000 Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 2989 předloženého vedením státního podniku.

Ke dni 1.4.1994 převádí se část privatizovaného majetku státního podniku Jihočeské pekárny s.p. Husova tř. 5, České Budějovice ve výši 71.763.000 Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 4514 předloženého společnosti Pekast s.r.o.

Ke dni l.ll.l994 převádí se část privatizovaného majetku státního podniku Jihočeské pekárny s.p. Husova tř. 5, České Budějovice ve výši 535.000 Kč na Fond národního majetku České republiky dle schváleného privatizačního projektu č. 2989 předloženého vedením státního podniku

Rozhodnutím č. 2090/A/1994 ministra zemědělství ČR ze dne 31.101994 byla převedena ke dne 1.11.1994 část privatizovaného majetku státního podniku Jihočeské pekárny České Budějovice ve výši 37 tis. Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 2989 předloženého vedením státního podniku.

Rozhodnutím č. 3338/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 27.4.1995 byla převedena ke dni 1.6.1995 část privatizovaného majetku státního podniku Jihočeské pekárny České Budějovice ve výši 187 tis. Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 2989 předloženého vedením státního podniku.

Rozhodnutím č. 3658/1995 ministra zemědělství ČRze dne 26.7.1995 byla převedena ke dni 1.8.1995 část privatizovaného majetku státního podniku Jihočeské pekárny České Budějovice ve výši 860 tis. Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 7912.

Rozhodnutím č. 3727/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 6.9.1995 byla převedena ke dni 15.9.1995 část privatizovaného majetku státního podniku Jihočeské pekárny České Budějovice dle schváleného privatizačního projektu č. 2989 předloženého vedením státního podniku.

Rozhodnutím č. 3680/1995 ministra zemědělství ČR ze dne 16.8.1995 byla převedena ke dni vydražení část privatizovaného majektu státního podniku Jihočeské pekárny České Budějovice ve výši 599 tis. Kč na Fond národního majetku ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 2989 předloženého vedením státního podniku.

Majetek státního podniku k 30.6.1995 činí 4 221 tis. Kč.

Státní podnik Jihočeské pekárny, IČO 00 07 25 24 se v y m a - z á v á z obchodního rejstříku, když byl rozhodnutím ministra zemědělství ČR čj. 2690/96-2010 ze dne 31.5.1996 zrušen bez likvidace. Majetek, práva a závazky zrušeného státního podniku přešly dnem 1.6.1996 v rozsahu určeném delimitačním protokolem na státní podnik Statek Nové Hrady, IČO 00 01 83 50.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.