Československá státní automobilová doprava, státní podnik České Budějovice v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice, Jeronýmova 19/I

Československá státní automobilová doprava, státní podnik České Budějovice v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00072559
záznam v živnostenském rejstříku: Československá státní automobilová doprava, státní podnik České Budějovice - v likvidaci

Zapsáno: 01.01.1989 (spisová značka AVIII 16 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Kmenové jmění - 741 000Kč

Předmět podnikání

Československá státní automobilová doprava, státní podnik České Budějovice v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku týkající se vyčleňovaného majetku a stanovení hodnot vyčleňovaného majetku podle privatizačních projektů
  • uzavření smluv o převodu průmyslového a jiného duševního majetku s novými nabyvateli vyčleňovaného majetku

Likvidace

Alois Jáchim, fyzická osoba

Strakonice II, Stavbařů 465

Podepisování za státní podnik "v likvidaci" se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí likvidátor svůj vlastnoruční podpis.

Zakladatelé státního podniku

Ministerstvo dopravy, právnická osoba

Praha 1-Nové Město, nábř. L. Svobody 12/22, PSČ 110 15

Osoba oprávněná jednat jménem zakladatele: Ing. Jiří Navrátil, Praha 4- Lhotka, U Kamýku 2/870, ředitel odboru financí a ekonomiky
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 19.04.2006
ostatní skutečnosti:

1. minimální výše kmenového jmění, které je povinen podnik zachovat : 50 000 000,- Kč 2. dozorčí rada: a) Václav Češka Strakonice I.,Sokolovská 982 b) Ing. František Mach Stachy, Říhov 48 c) Ing. Miroslav Malý Praha 10, Doubravčická 17 d) Ing. Jan Chvojka Praha 4, Nuselská 30 e) Ing. Arnošt Bělohlávek 430113/020 Praha 5, U Nikolajky 14 f) Ing. Josef Havel Praha 8, Pomořanská 473 3. Státní podnik se považuje za založený podle zák.č.77/1997 Sb.

Po zrušení všech podnikatelských oprávnění v r.2003 státní podnik netvoří rezervní fond.

Státní podnik byl ke dni 1.5.2005 zrušen s likvidací.

Československá státní automobilová doprava, státní podnik České Budějovice v likvidaci se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 19/I, identifikační číslo 000 72 559 se vymazává v souladu s návrhem z 27.března 2006 ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.