Dopravní podnik města Ústí nad Labem

ČR - Ústecký kraj - Ústí nad Labem


Sídlo

Ústí nad Labem, Revoluční 26

Dopravní podnik města Ústí nad Labem - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00081388
záznam v živnostenském rejstříku: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, s.p.

Zapsáno: 01.01.1989 (spisová značka AXIX 72 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

Dopravní podnik města Ústí nad Labem podniká v následujících oborech:

 • Silniční motorová doprava: - veřejná osobní hromadná nepravidelná mezinárodní - veřejná nákladní vnitrostátní - veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní
 • opravy motorových vozidel
 • opravy karosérií
 • vyučování řízení motorových vozidel
 • stavitel - provádění jednoduchých staveb a poddodávek
 • průmyslové mytí autobusů
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • reklamní, inzertní a propagační činnost
 • hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
 • poskytování ubytovacích služeb v kategorii turistická ubytovna, třída * a **
 • inženýrsko investorská činnost ve stavebnictví (neopravňuje k projektové činnosti)
 • práce stavebními stroji a zařízeními
 • masérské služby
 • výcvik učňů v období odborného rozvoje v areálu podniku - nezapisuje se, nebylo předloženo příslušné oprávnění
 • provozov. zařízení sloužící regeneraci a rekondici - nezapisuje se, nebylo předloženo živnostenské oprávnění
 • provozování drah s výjimkou celostátních, spočívající v přepravě osob trolejbusovou městskou dráhou
 • silniční motorová doprava

Statutární orgán

Ing. Milan Mervart ekonomický náměstek, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Jana Zajíce 2868/12

funkce: Ředitel státního podniku
Ing. Pavel Havránek, fyzická osoba

Ústí nad Labem, V oblouku 21/588

funkce: Zástupce ředitele
Ing. Václav Vidner, fyzická osoba

Ústí nad Labem, Koněvova 3

funkce: Zástupce ředitele

Ředitel podniku se bude podepisovat tak, že u razítka podniku nebo jinak napsaného znění státního podniku připojí svůj podpis s dodatkem "ředitel podniku". Zástupce ředitele bude ředitele v jeho nepřítomnosti a v době současné nepřítomnosti prvého statutárního zástupce zastupovat v plném rozsahu práv a povinností ředitele. Za podnik se bude podepisovat tak, že u razítka podniku nebo jinak napsaného znění podniku připojí svůj podpis s dodatkem "zástupce ředitele".

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 01.01.1997
ostatní skutečnosti:

Údaje o podniku: Státní podnik byl zřízen Národním výborem města Ústí nad Labem zakládací listinou ze dne 22.prosince 1988.

Podnik byl zřízen na místo Dopravního podniku města Ústí n.L. (Pk 70).

Státní podnik je drážním podnikem podle zákona č.51/64 Sb..

bez likvidace státní podnik Dopravní podnik města Ústí nad Labem se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 26 identifikační číslo 00081388 na základě rozhodnutí zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 26.9.1996 o jeho zrušení bez likvidace a přechodu veškerých závazků a majetku na novou společnost Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. se sídlem Revoluční 26, Ústí nad Labem, PSČ 401 11, identifikační číslo 25013891. Veškeré práva a povinnosti, závazky a pohledávky zrušeného státního podniku Dopravní podnik města ústí nad Labem přebírá nově vzniklá společnost Dopravní podnik města ústí nad Labem a.s., se sídlem Revoluční 26, Ústí nad Labem, PSČ 401 11 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu B vložce č. 945.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.