"Balírny Valašské Meziříčí, státní podnik."

ČR - Zlínský kraj - Valašské Meziříčí


Sídlo

Valašské Meziříčí.

"Balírny Valašské Meziříčí, státní podnik." - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00081574
záznam v živnostenském rejstříku: Balírny Valašské Meziříčí, státní podnik

Zapsáno: 29.12.1990 (spisová značka AXIV 483 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Kmenové jmění - 950 000Kč

Předmět podnikání

"Balírny Valašské Meziříčí, státní podnik." podniká v následujících oborech:

  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku

Statutární orgán

Ing. Antonín Benek, fyzická osoba

Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1556

funkce: ředitel
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.07.1997
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 21. prosince 1990 č. j. 65 858/90.

P o d p i s o v á n í : K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu státního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel nebo jeho zástupce.

Ostatní skutečnosti: Rozhodnutím č. 478/1993 ministra průmyslu a obchodu ze dne 9. června 1993 p ř e v á d í se část privatizovaného majetku státního podniku Balírny Valašské Meziříčí se sídlem ve Valašském Meziříčí ve výši 212 753 tis. Kč na Fond národního majetku České republiky podle formuláře 4C schváleného privatizačního projektu č. 20163 zpracovaného externím zájemcem.

Vymazává se ke dni 30.7. 1997 z obchodního rejstříku "Balírny Valašské Meziříčí, státní podnik" se sídlem Valašské Meziříčí. Právní důvod výmazu: -------------------- Rozhodnutím č. 168/1997 ministra průmyslu a obchodu ze dne 8.7.1997 se ke dni 30.7.1997 ruší bez likvidace uvedený státní podnik. Tento podnik nemá žádný majetek, neboť tento byl převeden na jiné subjekty.


Poslední aktualizace dat: 09.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.