Zemědělské družstvo Letovice v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Letovice


Sídlo

Letovice, Pražská 76, PSČ 679 61

Zemědělské družstvo Letovice v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00132209
záznam v živnostenském rejstříku: Zemědělské družstvo Letovice v likvidaci

Zapsáno: 16.01.1951 (spisová značka DrXXXVI 132 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 80 000Kč
  • Základní vklad - 500Kč

Předmět podnikání

Zemědělské družstvo Letovice v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem i nájem věcí movitých i nemovitých zejm. půdy, bu- dov, strojů a zařízení
  • hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

Představenstvo

Ing. Kamil Vystavěl, fyzická osoba

Letovice-Kochov 6, PSČ 679 61

funkce: předseda představenstva
členství od: 30.06.2006
ve funkci od: 30.06.2006
Jindřich Nečas, fyzická osoba

Horní Poříčí 110, PSČ 679 62

funkce: člen představenstva
členství od: 30.06.2006
ve funkci od: 30.06.2006
Stanislav Prchal, fyzická osoba

Letovice, Smetanova 2, PSČ 679 61

funkce: člen představenstva
členství od: 30.06.2006
ve funkci od: 30.06.2006

Za představenstvo jedná navenek předseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba k podpisu alespoň dvou členů představenstva.

Likvidace

Ing. Václav Škeřík, fyzická osoba

Hradec Králové, Kejzlarova 1678/3, PSČ 500 08

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Družstvo ustaveno podle par. 5, odst. 2, zák.č. 69/1949 Sb. schválením Okresního národního výboru v Boskovicích z 25. listopadu 1950/výnos Ministerstva zemědělství z 21. října 1950, č. 117.660/X/3-1950.

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané ve dnech 12.1. 13.1. a 15.1. 1993 přizpůsobe- né úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. l obch. zák. a § 9 odst. 6 písm. a) z.č. 42/1992 Sb.

Doplněk stanov , schválen členskou schůzí 25.3.1994.

Doplněk stanov, schválen členskou schůzí 10.3.1995.

Dílčí členské schůze ze dne 10.1.1996,11.1.1996,12.1.1996 schválily změny stanov družstva.

Členská schůze konaná dne 18.4.1997 schválila změny a doplňky stanov družstva, DČS 22.3.,23.3.,24.3.2000.

Členská schůze družstva konaná dne 30.6.2006 rozhodla o zrušení družstva, jeho vstupu do likvidace ke dni 1.7.2006.


Poslední aktualizace dat: 18.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.