SFINX smaltovny a závody na kovové zboží

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice

SFINX smaltovny a závody na kovové zboží - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00152404
záznam v živnostenském rejstříku: SFINX smaltovny a závody na kovové zboží, s.p.

Zapsáno: 01.07.1988 (spisová značka AVII 7 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Kmenové jmění - 18 145 000Kč

Předmět podnikání

SFINX smaltovny a závody na kovové zboží podniká v následujících oborech:

  • správa dosud neprivatizovaného majetku
  • provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku ve vztahu k privatizovanému majetku

Statutární orgán

Ing. Vladimír Kučera, fyzická osoba

Borek, Na výslunní 114

funkce: pověřen řízením st. podniku

K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel podniku nebo jeho zástupce.

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 10.07.1997
ostatní skutečnosti:

Snižuje se hodnota majetku st. podniku o 76,536.000,- Kč. Spolu s částí provatizovaného majetku předcházejí na Fond národního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto majetku.

V obchodním rejstříku oddíl AVII vložka 7 se na základě návrhu ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 19.4.1996, naposledy doplněného dne 2.10.1996 v y m a z á v á Státní podnik SFINX smaltovny a závody na kovové zboží se sídlem v Českých Budějovicích, IČO 00152414 se všemi ostatními zapsanými skutečnostmi.


Poslední aktualizace dat: 19.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.