Zemědělské stavby České Budějovice státní podnik v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice

Zemědělské stavby České Budějovice státní podnik v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00155799
záznam v živnostenském rejstříku: Zemědělské stavby České Budějovice státní podnik v likvidaci

Zapsáno: 01.01.1989 (spisová značka AVII 27 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Kmenové jmění - 23 607 000Kč

Předmět podnikání

Zemědělské stavby České Budějovice státní podnik v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
  • provedení souhrnného převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  • správa majetku určeného k restituci
  • povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatel- ské organizace Státní federální hmotné rezervy a Státní mobilizační rezervy
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Statutární orgán

Václav Honsa, fyzická osoba

České Budějovice, Fr.Škroupa 9

funkce: ředitel
Alena Čermínová, fyzická osoba

České Budějovice, J. Štursy 44

funkce: zástupce ředitele
ing. Vladimír Hruška, fyzická osoba

České Budějovice, Zeyerova 1

funkce: likvidátor

Ředitel bude za podnik značit tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu podniku připojí svůj podpis. V nepřítomnosti ředitele značí za podnik statutární zástupci ředitele v pořadí, jak je uvedeno.

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 19.04.2006
ostatní skutečnosti:

Na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.5.2005, č.j. 13K 44/97-207 o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení a usnesení ze dne 15.9.2005, č.j. 13K 44/97-212 o zproštění funkce správce konkurzní podstaty se Zemědělské stavby České Budějovice státní podnik v likvidaci se sídlem České Budějovice, IČO 00155799 vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 19.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.