OSTRAVSKÉ TISKÁRNY, státní podnik

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava

OSTRAVSKÉ TISKÁRNY, státní podnik - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00172120
záznam v živnostenském rejstříku: Ostravské tiskárny, s.p.

Zapsáno: 29.03.1990 (spisová značka AXIV 199 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Kmenové jmění - 45 379 000Kč

Předmět podnikání

OSTRAVSKÉ TISKÁRNY, státní podnik podniká v následujících oborech:

  • knihtisk - síto a gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk - tisk novin - broušení nožů, nůžek a nástrojů - pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb - služby polygrafického průmyslu ostatní - reklama, propagace a inzerce - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - ostatní obchodní služby
  • provedení převodu pozemků na Pozemkový fond ČR

Statutární orgán

Ing. Jiří Reif, fyzická osoba

Ostrava 1, Fifejdy II, Lechowiczova čís. 2836

funkce: Ř e d i t e l
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 16.07.1996
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen Rozhodnutím č. 51/1990 ministra průmyslu České republiky ze dne 27.3.1992.

P o d e p i s o v á n í : Za státní podnik se podepisuje tak, že k názvu nebo razítku státního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel státního podniku nebo jeho zástupce.

Rozhodnutím č. 138/1993 ministra průmyslu a obchodu České rpeubliky ze dne 3. března 1993 p ř e v á d í s e část privatizovaného majetku - formulář 4C - státního podniku Ostravské tiskárny se sídlem v Ostravě v celkové výši 12 261 00,- Kč na Fond národního majektu České republiky dle schválených privatizačních projektů.

Ostravské tiskárny, státní podnik se sídlem v Ostravě, IČO 00 17 21 20 se vymazávají z obchodního rejstříku ke dni 16.7.1996. Právní důvod výmazu: ------------------- Rozhodnutím č. 194/1994 ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 24.3.1994 byl shora uvedený státní podnik zrušen bez likvidace ke dni 5.4.1994. Majetek státního podniku ve výši podle účetní závěrky ověřené auditorem byl převeden na Fond národního majetku České republiky.


Poslední aktualizace dat: 19.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.