AKRA, a. s.

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice, U sirkárny 252, PSČ 370 41

AKRA, a. s. - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00176095
záznam v živnostenském rejstříku: AKRA, a.s.

Zapsáno: 29.12.1990 (spisová značka B 34 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Akcie:

 • Akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 545206

Kapitál společnosti

 • Základní kapitál - 545 206 000Kč

Předmět podnikání

AKRA, a. s. podniká v následujících oborech:

 • Výroba a prodej drobných kovových výrobků
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Zprostředkovatelská činnost
 • Kompletace výrobků (mimo příloh ŽZ)
 • Pedagogická činnost (mimo příloh ŽZ)
 • Pronájem movitých a nemovitých věcí
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem
 • Výroba nástrojů
 • Kovoobrábění
 • Revize elektrických zařízení
 • Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
 • Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
 • Nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s vyjímkou nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
 • Podnikání v oblasti s nakládání s odpady
 • Výroba a zpracování paliv a maziv

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Zdeněk Máče, fyzická osoba

Planá 54

funkce: člen představenstva
Ing. Vratislav Ředina, fyzická osoba

České Budějovice, Dlouhá 27

funkce: předseda představenstva
Ing. Miroslav Švejda, fyzická osoba

České Budějovice, U haldy 16, PSČ 371 09

funkce: člen představenstva

Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statu- tárním orgánem. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo alternativně dva členové představenstva

Dozorčí rada

Manfred Kettenbach, fyzická osoba

Stadteil Onsttmettingen,SRN, Albstadt 3,Markenbergs. 25

funkce: předseda
Jan Švec, fyzická osoba

Ševětín, Zahradní 274

Siegmar Majer, fyzická osoba

Dürrwangen, Bruckwiesenstrasse 57, PSČ 723 36 Balingen, Spolková republika Německo

Akcionáři

GROZ-BECKERT KG, právnická osoba

Parkweg 2, 72458 Albstadt, SRN, Spolková republika Německo

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.12.1998
ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky č. 97/1990, č.j. 1030/626/90 ze dne 17.12.1990, jímž se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č. 317 ze dne 21.11.1990 a ve smyslu § 32, odst. 3 a 4 zákona o státním podniku dnem 31.12.1990 zrušil bez likvidace státní podnik IGLA a vložil jeho hmotný majetek do akciové společnosti AKRA a. s., kterou současně založil. Zakladatelský plán a stanovy akciové společnosti byly přiloženy.

Vymazává se AKRA, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, U Sirkárny 252, IČO 00 17 60 95 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 19.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.