"AGARICUS Uherský Brod, státní podnik, v likvidaci

ČR - Zlínský kraj - Uherský Brod


Sídlo

Uherský Brod, Prakšická 281

"AGARICUS Uherský Brod, státní podnik, v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00208906

Zapsáno: 29.12.1990 (spisová značka AXXIX 603 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

"AGARICUS Uherský Brod, státní podnik, v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • 1. výroba a rozmnožování zeleniny, žampionů, květin, dřevin, léčivých rostlin a dalších rostlinných druhů 2. výroba a vývoj zařízení sloužící potřebám zemědělské výroby, pokud k této činnosti není potřeba souhlasu podle zvláštních předpisů 3. úprava a zpracování surovin a výrobků, které organizace sama vyrábí 4. obchodní a odbytová činnost 5. neveřejná silniční doprava 6. stavební činnost 7. inženýrská činnost 8. služby pro organizace a občany

Firmy na stejné adrese:

Statutární orgán

JUDr. Zdeněk Pochylý, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Vodní 121, PSČ 686 01

funkce: likvidátor

Zastupování: Státní podnik Agaricus Uherský Brod, v likvidaci zastupuje likvidátor. Podepisování: K názvu státního podniku v likvidaci připojí svůj podpis likvidátor.

Zakladatelé státního podniku

Ministerstvo zemědělství ČR, právnická osoba

Praha 1, Těšnov 17

Státní podnik založen zakládací listinou dne 19.12.1990.č.j. 555O/90-230 s účinností od 1.1.1991.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 26.03.2003
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Zakládací listinou ministerstva zemědělství ČR ze dne 19.12.1990, č.j. 5550/90-230 s účinností od 1.1.1991.

Kmenové jmění: výše kmenového jmění bude stanovena do 60 dnů ode dne vzniku podniku.

Kmenové jmění: 7,243.000,-- Kčs

Vymazává se z obchodního rejstříku Obchodní firma: "AGARICUS Uherský brod, státní podnik, v likvidaci Sídlo: Uherský Bord, Prakšická 281 IČO: 00 20 89 06 Se všemi zápisy Státní podnik se vymazává dnem právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku z důvodu zamítnutí konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka postačujícího k úhradě nákladů konkurzu usnesením Krajského obchodního sodu v Brně ze dne 20.06.1997, které nabylo právní moci dne 09.07.1997.


Poslední aktualizace dat: 19.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.