... FOR YOU v.o.s.

ČR - Jihomoravský kraj - Břeclav


Sídlo

Břeclav, Lidická 1997/44, PSČ 690 03

... FOR YOU v.o.s. - detailní informace

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 00210081

Zapsáno: 14.11.1990 (spisová značka AXXXI 153 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

... FOR YOU v.o.s. podniká v následujících oborech:

  • varianty provozního účetnictví včetně zpracování objednávek a kalkulací výpočty nákladů v různých průmyslových a obchodních činnostech podnikatelské plánování včetně obchodních operací spojených s evidencí a po hybem zboží další náročné programy zaměřené na výuku hospodářských, ekonomických a sociálních věd umožňujících práci s daty, jejich vzájemnými vztahy a kombinacemi pojmů včetně statistického vyhodnocování
  • zpracování dat pomocí pořítačové techniku a zastoupení pro podnikatelskou činnost rozvoj znalostí počítačové techniky v souladu se světovým vývojem v této oblasti programové vybavení a zacházení s uživatelskými programy a jejich řešení a samostatný vývoj elektronické zpracování informací technické prostředky počítačů zpracování textů, grafiky, publikování a digitalizace obrazců včetně rozeznávání znaků a vlastní banky dat

Statutarní orgán společnosti

Jan Vavrečan, fyzická osoba

Břeclav, Fibichova 3177/73

funkce: společník
ve funkci od: 14.11.1990
Ing. Ivan Omachlík, fyzická osoba

Břeclav-Poštorná, Čs.armády 1096/82, PSČ 691 41

funkce: společník
ve funkci od: 14.11.1990

Způsob zastupování: K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků.

Společníci bez vkladu

Ing. Ivan Omachlík, fyzická osoba

Břeclav-Poštorná, Čs.armády 1096/82, PSČ 691 41

Jan Vavrečan, fyzická osoba

Břeclav, Fibichova 3177/73

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení veřejné obchodní společnosti uzavřenou dne 7.11.1990.


Poslední aktualizace dat: 09.01.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.