Průmyslový podnik města Plzně státní podnik v likvidaci

ČR - Plzeňský kraj - Plzeň


Sídlo

Plzeň, ul. B. Smetany 2, PSČ 303 70

Průmyslový podnik města Plzně státní podnik v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00398004
záznam v živnostenském rejstříku: Průmyslový podnik města Plzně

Zapsáno: 29.12.1988 (spisová značka AXXIX 18 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál společnosti

 • Kmenové jmění - 84 290 000Kč

Předmět podnikání

Průmyslový podnik města Plzně státní podnik v likvidaci podniká v následujících oborech:

 • k zabezpečování, rozvoji a uspokojování komplexních služeb a potřeb občanů i socialistických organizací v těchto oborech: kovo - montáže, servis, výroba dřevo - montáže, výroba a opravy guma - výroba a servis obchodní a gesční činnost
 • montáž technologických zařízení a stavební činnosti
 • záruční a pozáruční opravy výrobků, na které je uzavřen smluvní servis včetně výrobků vlastních
 • opravy pneumatik, autoduší včetně protektorování, opravy pryžových pásů a výrobků z technické pryže
 • výroba předmětů a zařízení (technologických celků) v oborech kovo, dřevo
 • opravy a údržba, a seřizování vozidel silničních včetně karosářských prací pro občany a socialistické organizace
 • opravy, údržba, seřizování elektromotorů a dalších el. strojů a přístrojů
 • opravy a údržba, seřizování předmětů spotřební a průmyslové elektroniky
 • opravy, údržba, seřizování antén, montáže všeho druhu antén, včetně STA
 • opravy, údržba, seřizování a montáže průmyslové televize včetně pořizování záznamů pro socialistické organizace i občany a půjčování techniky jiným organizacím i občanům
 • opravy, údržba, seřizování elektrických spotřebičů pro domácnost, osobní hygienu a další
 • povrchové úpravy předmětů a výrobků
 • opravy nábytku
 • sedlářské výrobky, čalounictví, opravy a výroba
 • zařízení pro výstavby, veletrhy, kulturní a komerční propagaci
 • práce sklenářské, písmomalířské, rámařské, leptání skla, výroba zrcadel a jiných předmětů ze skla
 • opravy, údržba a seřizování plynových topných a varných zařízení pro organizace a občany
 • služby dopravní včetně půjčování vozového parku pro socialistické organizace a občany
 • odbyt a prodej výrobků vlastních a cizích
 • výkony vnitřního obchodu, obchodní spolupráce
 • provádění oprav vyměnným způsobem
 • výkup a prodej nábytku, komisní prodej věcí
 • revizní činnost u technických zařízení
 • 2. povinný předmět činnosti:
 • služby obyvatelstvu v oborech hlavní činnosti
 • 3. činnosti zabezpečující vnitřní potřeby organizace:
 • projektování vlastní investiční výstavby a údržby a pro vlastní dodávky
 • vnitropodniková doprava pro vlastní potřebu podniku i pro cizí organizace a občany dle podmínek stanovených NVmP
 • vnitropodniková údržba
 • 4. sociální činnosti:
 • správa a provoz rekreačních zařízení
 • zajištění ambulantní zdravotní péče
 • 5. ostatní činnosti:
 • poskytování odborné kvalifikace v SOU v oborech průmyslových a stavebních včetně zabezpečení činnosti učiliště
 • provádět přípravy k obraně stanovené zákonem a v duchu zásad vydaných Radou obrany státu, podle pokynu zakladatele zřizovat, připravovat a zabezpečovat jednotky služby CO
 • ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů

Předmět činnosti

Průmyslový podnik města Plzně státní podnik v likvidaci podniká v následujících oborech:

 • 1. hlavní činnosti:
 • výroba dílů z plastů
 • opravy, údržba a montáže zabezpečovací signalizace, měření a regulace, požární signalizace
 • pronájem televizorů, elektronických a elektrických spotřebičů

Likvidace

Ing. Zdeněk Hrubý, fyzická osoba

Háje 30

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 13.05.2002
ostatní skutečnosti:

Vymazává se Průmyslový podnik města Plzně státní podnik v likvidaci, se sídlem v Plzni, ul. B. Smetany 2, Identifikač- ní číslo 00 39 80 04, z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí na základě návrhu likvidátora po skončení likvidace státního podniku.


Poslední aktualizace dat: 20.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.