A P S /automatizace-programování-systémy/ ,výrobní družstvo

ČR - Hlavní město Praha - Praha 17


Sídlo

Praha 17, Šimonova 1104, PSČ 163 00

A P S /automatizace-programování-systémy/ ,výrobní družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00417629

Zapsáno: 16.03.1990 (spisová značka Dr 154 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

A P S /automatizace-programování-systémy/ ,výrobní družstvo podniká v následujících oborech:

  • výroba v oboru řešení a projektování řídících systémů
  • poskytování služeb v oboru automatizovaných systémů, řízení technilogických a výrobních procesů,automatizace inženýrských prací a automatizace projektování

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Ing. Jiří Ochozka, fyzická osoba

Praha 6 - Řepy, Šimonova 1104, PSČ 163 00

funkce: Předseda
Ing. Oldřich Seidl CSc., fyzická osoba

Praha 8, Učitelská 15/1579, PSČ 180 00

funkce: Člen družstva

Za družstvo jedná předseda nebo pověřený člen družstva a podepisuje předseda spolu s pověřeným členem družstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Ustavení družstva bylo schváleno usnesením ustavující členské schůze konané dne 20.2.1990,souhlasem Českého svazu výrobních družstev,dále souhlasem ONV Praha 6 ze dne 9.2.1990,souhlasem s umístěním na území hl.m.Prahy vydaného Národním výborem hl.m.Prahy odborem obl.plánování ze dne 1.3.1990,čj.OOP 1513/88-2

Usnesením ustavující členské schůze konané dne 20.2.1990 byly ořijaty stanovy družstva,dle nichž:

Ručení: Členové družstva ručí částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu,při zkončení členství úmrtím člena družstva je uhrazovací povinist omezena výší členského podílu.

Na základě usnesení členské schůze ze dne 30.6.1990 se vymazává člen družstva Radomír Obst.


Poslední aktualizace dat: 20.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.