" DRUVT, družstvo v likvidaci "

ČR - Liberecký kraj - Liberec


Sídlo

Liberec (nečleněné město), Švermova 344/68a, PSČ 460 10

" DRUVT, družstvo v likvidaci " - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00482293

Zapsáno: 18.05.1990 (spisová značka Dr 61 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 2 400Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

" DRUVT, družstvo v likvidaci " podniká v následujících oborech:

  • montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky - poskytování software - automatizované zpracování dat - koupě zboží za účelem prodeje a prodej.

Představenstvo

Marcela Grůšová, fyzická osoba

Liberec 6, Červeného 607/1

funkce: Pověřená vedením družstva
JUDr. Rudolf Vaněk, fyzická osoba

Liberec 25, Kašparova 623

funkce: Likvidátor
Likvidátor se za družstvo podepisuje tak, že k obchodnímu jménu družstva " DRUVT, družstvo v likvidaci " připojí vlastnoruční podpis.

Předseda a místopředseda jednají jménem družstva každý samostatně. Podepisují se za něj tak, že k obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis s označením své funkce v družstvu.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o družstvu : Družstvo bylo založeno ustavující členskou schůzí, která se konala dne l6.5.l99O po předběžném projednání radou Městského národního výboru v Liberci a Českým svazem výrobních družstev, územním pracovištěm v Liberci. Na této schůzi byly projednány a schváleny stanovy, kterými se družstvo řídí a které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku.

Družstvo je družstevní organizací podle § 6 a násl. zákona o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví. Je organizací s právní subjektivitou.

Výše částky převedené do nedělitelného : l 788 96O,4O Kčs fondu podle § l8 odst. 2 zák. č. 42/l992 Sb.


Poslední aktualizace dat: 19.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.