" Bytové družstvo Šanov "

ČR - Ústecký kraj - Teplice


Sídlo

Teplice, Josefa Šafaříka 1596/3, PSČ 415 01

" Bytové družstvo Šanov " - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00483010
záznam v živnostenském rejstříku: Bytové družstvo ŠANOV

Zapsáno: 04.06.1990 (spisová značka DrXXVI 4 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

Předmět podnikání

" Bytové družstvo Šanov " podniká v následujících oborech:

  • provádění nájmů bytových a nebytových prostor
  • poskytování a zajišťování služeb souvisejících s bydlením
  • zajišťování /provádění/ údržby, oprav a modernizace bytového a nebytového fondu družstva

Představenstvo

Ing. Alois Nárovec, fyzická osoba

Teplice, J.Šafaříka 1596

funkce: Předseda
Josef Herout, fyzická osoba

Teplice, Alejní 2784

funkce: Místopředseda

Jménem družstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Pokud je pro úkon předepsána písemná forma je potřeba dvou podpisů pověřených členů družstva /z toho jeden musí být předseda nebo místopředseda/, které se provedou tak, že pod natištěná jména včetně funkcí provedou vlastnoruční podpis v souladu s podpisovým vzorem a opatří písemnost otiskem platného razítka.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o družstvu : Družstvo vzniklo na ustavující členské schůzi, která se ko- nala dne 26.5.1990, na které byly projednány a schváleny stanovy, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku a kterými se družstvo řídí.

Členská schůze, konaná dne 17.12.1992 schválila nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním zák.č.513/1991 Sb.


Poslední aktualizace dat: 20.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.