" M a r k e t i n g Ostrava - akciová společnost "

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava - Zábřeh

" M a r k e t i n g Ostrava - akciová společnost " - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00495204

Zapsáno: 26.09.1990 (spisová značka B 56 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

" M a r k e t i n g Ostrava - akciová společnost " podniká v následujících oborech:

  • projektování v oboru pozemních staveb
  • provádí drobné služby pro obyvatelstvo, půjčování malé mechanizace pro obyvatelstvo, půjčování osobních vozidel bez řidiče, zřizvání vlastních prodejen.
  • Předmětem podnikatelské činnosti akciové společnosti je provádění obchodní činnosti, výrobní kooperace a specializace, kooperace se zahraničím, dodávky stavebních prací nebo jen jejich částí v oboru pozemního stavitelství , realizace a výroba dřevostaveb, inženýrská činnost při realizaci stavebně-montážních prací ,obchodně-technické služby pro široký okruh odběratelů.

Statutární orgán - představenstvo

Jiří Gotvald, fyzická osoba

Ostrva - Zábřeh, Krasnoarmějců č. 21

funkce: člen představenstva
Ladislav Kolouch, fyzická osoba

Ostrava l, Výstavní 2a

funkce: Předseda představenstva
Josef Lyčka, fyzická osoba

Ostrava - Hrabůvka ., Cholevova 21

funkce: člen představenstva
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 15.02.1993
ostatní skutečnosti:

Z p ů s o b z a l o ž e n í : Jednorázové založení akciové společnosti dle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy ze dne 25.9.1990 a schválených stanov.

Na základě valné hromady ze dne 4.1.1993 došlo k přeměně akciové společnosti Marketing Ostrava bez likvidace na společnost s ručením omezeným Mondo se sídlem v Ostravě-Výškovicích, Šeříková 19 (C 10200). Veškeré jmění, majetek, práva a závazky akciové společnosti přecházejí dnem 15.2.1993 na spol. s r.o. Mondo.

P o d e p i s o v á n í : Právo podepisovat za akciovou společnost má pouze předseda představenstva akciové společnosti, který podle potřeby má právo delegovat tuto svoji pravomoc na další osoby písemnou formou v předem dohodnutém rozsahu.

Název společnosti : anglicky : "Marketing Ostrava - Trade Company " francouzky : "Marketing Ostrava - Societé Anonyme" německy : "Marketing Ostrava - Aktiengesellaschaft " španělsky : "Marketing Ostrava - Sociedad anonyma "

Základní kapitál společnosti: Základní kapitál činí 120 000,-- Kčs, je rozdělený na 120 ks akcií, nominální hodnota jedné akcie je 1 000,-- Kčs. Všechny akcie jsou vydány na majitele.


Poslední aktualizace dat: 20.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.