" Zlín " bytové družstvo ve Zlíně- v likvidaci

ČR - Zlínský kraj - Zlín


Sídlo

Zlín, Sokolská 3961, PSČ 760 01

" Zlín " bytové družstvo ve Zlíně- v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00530638

Zapsáno: 23.04.1990 (spisová značka DrXXXV 11 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 0Kč
  • Základní vklad - 0Kč

Předmět podnikání

" Zlín " bytové družstvo ve Zlíně- v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • 1) Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby bytů, nebytových objektů a zabezpečo- vání služeb spojených s bydlením. 2) V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytů do osobního vlastnictví v obytných domech a výstavbu garáží do osobního vlastnictví b) služby spojené s bydlením svým členům c) materiálně výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením.

Představenstvo

Ing. Jan Vilhan, fyzická osoba

Zlín, Sokolská 3961

funkce: předseda
Ing. Vilém Krubl, fyzická osoba

Brno, B. Martinů 32

funkce: místopředseda
Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda a místopředse- da.

Jménem družstva v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor

Likvidace

Ing. Jan Vilhan, fyzická osoba

Zlín, Sokolská 3961, PSČ 760 01

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 6. dubna 1990, dle souhlasného rozhod- nutí ONV ve Zlíně ze dne 10. dubna 1990, dle sou- hlasu ÚO ČSBD v Brně ze dne 19.dubna 1990. Družstvo se řídí stanovami přijatými na ustavující členské schůzi družstva konané dne 6. dubna 1990. Uhrazovací povinnost: Člen družstva je povinnen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření družst- va. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3000,- Kčs.

KS usnesením 13(14) Cm 655/95-39 zrušil družstvo s likvidací a ustanovil likvidátora


Poslední aktualizace dat: 21.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.