" A V A N S " , družstvo pro obchod a služby v likvidaci

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Ostrava-Petřkovice, Větrná 685

" A V A N S " , družstvo pro obchod a služby v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00535834
záznam v živnostenském rejstříku: AVANS, družstvo pro obchod a služby "v likvidaci"

Zapsáno: 26.07.1990 (spisová značka Dr 89 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

" A V A N S " , družstvo pro obchod a služby v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • drobná dřevo a kovovýroba, kooperační činnost
  • komplexní servis, instalace ústředního topení a zdravotní techniky
  • velkoobchodní a maloobchodní činnost spotřebním zbožím včetně služeb na tuto činnost navazující

Představenstvo

Evald Sliwka, fyzická osoba

Ludgeřovice, Nádražní 4/811

funkce: místopředseda představenstva

P o d e p i s o v á n í : V případech, kdy právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisuje za družstvo předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen družstva pověřený usnesením členské schůze.

Likvidace

Mgr. Petr Vysoudil, fyzická osoba

Ostrava-Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ 702 00

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Den vzniku: 26. července 1990

Z ř í z e n í : Družstvo vzniklo na základě ustavující členské schůze konané dne 7.7. 1990 a přijetím vlastních stanov.

R u č e n í : Každý člen družstva je povinen přispět podle rozhodnutí členské schůze k úhradě ztráty družstva vykázané v ročním účetním výkazu a k úhradě schodku zjištěného při zániku družstva. Uhrazovací povinnost je omezena dvojnásobkem členského podílu.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 348/2002-19 ze dne 16.5.2003 byl jmenován likvidátor Mgr. Petr Vysoudil se sídlem Ostrava, Českobratrská 18.


Poslední aktualizace dat: 20.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.