" AVUS ", podnikatelské družstvo - v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Podolí


Sídlo

Podolí u Brna 178, PSČ 664 03

" AVUS ", podnikatelské družstvo - v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00543161

Zapsáno: 21.06.1990 (spisová značka Dr 115 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

" AVUS ", podnikatelské družstvo - v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • a) projektová a inženýrská činnost b) stavební činnost c) dopravně inženýrská činnost d) obchodní činnost e) výroba konstrukčních prvků staveb a zařízení interiérů f) tvorba a prodej uměleckých předmětů a zprostředkovatelské služby v oboru umění g) propagační a reklamní činnost h) poradenství a zprostředkovatelské služby i) přepravní služby
  • Činnosti, k jejichž výkonu jr zapotřebí zvláštní oprávnění, za- jišťuje družstvo prostřednictvím takto oprávněných osob.

Představenstvo

ing. Jiří Březa CSc., fyzická osoba

Podolí u Brna 178

funkce: Předseda
ing. Antonín Szotkowski, fyzická osoba

Brno, Skoumalova 30

funkce: místopředseda

Podepisování: Za družstvo podepisují vždy dva členové, z nichž jeden musí být předseda /místopředseda/ a druhý některý z členů družstva pověřený členskou schůzí.

Likvidace

Ing. Jaroslav Muselík, fyzická osoba

Šlapanice, Těsnohlídkova 1622, PSČ 664 51

Způsob jednání a podepisování: Jménem družstva v likvidaci jedná a podepisuje likvidátor.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.04.2013
ostatní skutečnosti:

Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní firma " AVUS ", podnikatelské družstvo - v likvidaci, Podolí u Brna 178, PSČ 664 03, IČ 005 43 161 se všemi zápisy.

Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze družstva ko- nané dne 7. června 1990.

Uhrazovací povinnost: člen je povinen ručit za případnou ztrátu družstva vzniklou za dobu trvání jeho člen- ského poměru až do výše základního členské- ho vkladu a podílu na zisku. Částky jimiž členové přispěli k úhradě ztráty družstva, mohou být těmto členům vráceny během příš- tích let, pokud družstvo získá dostatečné finanční zdroje.


Poslední aktualizace dat: 11.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.