Siréna Praha, družstvo pro vydavatelství služby a turistiku

ČR - Hlavní město Praha - Praha 11


Sídlo

Praha 4 - Chodov, Hráského 2231, PSČ 148 00

Siréna Praha, družstvo pro vydavatelství služby a turistiku - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00552399
záznam v živnostenském rejstříku: Siréna Praha, družstvo pro vydavatel.,služby a turist.

Zapsáno: 03.09.1990 (spisová značka Dr 375 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

Siréna Praha, družstvo pro vydavatelství služby a turistiku podniká v následujících oborech:

  • činnost organizačních poradců
  • kadeřnictví
  • kosmetické služby
  • masérské služby
  • kopírování xeroxem
  • výroba a prodej nenahraných nosičů zvuk. nebo zvuk.obraz. záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • provozování veřejné nákladní vnitrostátní silniční motorové dopravy na území ČR

Představenstvo

Petr Šimek, fyzická osoba

Praha 4, Harusova 1318, PSČ 140 00

funkce: předseda
Pavel Pilný, fyzická osoba

Praha 9, Jetřichovická 12/774

funkce: místopředseda
Miloš Vaňák, fyzická osoba

Praha 4, Dolanského 1

funkce: člen představenstva

Zastupování : Předseda nebo pověřený člen představenstva. Podepisování: Předseda a další člen představenstva. Předseda družstva jedná dále v běžných záležitostech a ve věcech, kterými byl pověřen členskou schůzí nebo vnitřním předpisem. V těchto případech podepisuje samostatně. K jednání v běžných záležitostech pověřuje představenstvo ředitele nebo dalšího člena družstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.08.1994
ostatní skutečnosti:

údaje o zřízení:

Ustavení družstva bylo schváleno usnesením ustavující členské schůze konané 18.7.1990. Dne 30.7.1990 byl družstvu udělen souhlas NVP značka OOP 1739 s umístěním družstva na území Prahy

Transformační projekt byl vypracován na základě ustanovení zák.č.42/1992 Sb. a schválen členskou schůzí družstva dne 6.10.1992.

Základní členský vklad: 6.250,-Kč

Družstvo se k 4.8.1994 vymázává bez likvidace. Právním nástupcem je obchodní společnost SIRÉNA, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Hráského 2231, IČO 6150 1603, zapsaná v obchodním rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1, v oddíle C, vložce 30805.


Poslední aktualizace dat: 21.01.2014. Aktualizovat data