" KELICH a spol. " v likvidaci

ČR - Ústecký kraj - Údlice


Sídlo

Údlice, Droužkovická 286, PSČ 431 41

" KELICH a spol. " v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 00556785
záznam v živnostenském rejstříku: " KELICH a spol. " v.o.s.

Zapsáno: 02.11.1990 (spisová značka AXXIII 126 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

" KELICH a spol. " v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • zahradnictví

Likvidace

Mgr. MARTIN KOLÁŘ, fyzická osoba

Děčín-Děčín IV-Podmokly, Na Vinici 1227/32, PSČ 405 02

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Zápis veřejné obchodní společnosti byl proveden na podkladě uzavřené společenské smlouvy ze dne 2.11.1990.

Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 16.6.2004 č.j. Nc 5884/2004-4 byla nařízena exekuce proti povinnému KELICH a spol., Údlice, Droužkovická 286, IČ 00556785. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Roman Chaloupka, soudní exekutor, se sídlem Mělník, Legionářů 72, PSČ 276 01.

Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 29.4.2002, č.j. Nc 4118/2002-5, byla nařízena exekuce proti povinnému Josefu Kelichovi, bytem Údlice, Droužkovická 286. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Roman Chaloupka, Legionářů 72, 276 01 Mělník.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. září 2010, č.j. 71 Cm 14/2009-36, které nabylo právní moci dne 30. listopadu 2010 byla nařízená likvidace obchodní společnosti "KELICH a spol.", se sídlem Údlice, Droužkovická 286, IČ 005 56 785.


Poslední aktualizace dat: 09.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.