" K O R Á L " veřejná obchodní společnost "v likvidaci"

ČR - Olomoucký kraj - Šumperk


Sídlo

Šumperk

" K O R Á L " veřejná obchodní společnost "v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 00562548

Zapsáno: 20.09.1990 (spisová značka AXVIII 60 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

" K O R Á L " veřejná obchodní společnost "v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • textilií 6. Provozování činností spojené s čištěním koberců a textilií 7. Provozování povoznictví, zprostředkování dopravních služeb se zaměřením na opravy vozidel a jejich údržbu, jakož i doplňkovým prodejem pohonných hmot v zařízeních společnosti.
  • 1. Nákup a zpracování rostlinných a živočišných výrobků jako produktů zemědělské výroby 2. Prodej potravin a potravinářských výrobků včetně nápojů a to ve stavu polotovarů či finálních výrobků 3. Zprostředkování a poskytování ubytovacích služeb pro veřejnost zejména se zaměřením na turistickou oblast 4. Služby v oblasti upevňování zdraví se zaměřením na regeneraci tělesných a duševních sil - jako masáže, posilovna, holičství, kadeřnictví, kosmetika, pedikura, netradiční léčitelství 5. Výroba strojů určených pro čištění veřejných prostranství, koberců a

Statutarní orgán společnosti

Zdeněk Šmíd ženatý, fyzická osoba

Šumperk, Kosmonautů 8

funkce: společník
Rostislav Kynšt ženatý, fyzická osoba

Nový Malín č. 3

funkce: společník

Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, anebo společně dva členové představenstva.

Likvidace

JUDr. Petr Macháč, fyzická osoba

Ostrava 1, 28. října 150, neuveden

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 21.05.2003
ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy: 12. září 1990

Zastupování: Společnost zastupuje pouze společník Rostilsav Kynšt.

Usnesením KS v Ostravě č.j. 26 Cm 137/2000 ze dne 10.12.2001, které nabylo právní moci dne 26.1.2002, se společnost zrušuje likvidací, likvidátorem společnosti byl jmenován JUDr. Petr Macháč, se sídlem Ostrava 1, 28. října 150.

Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku veřejná obchodní společnost KORÁL, veřejná obchodní společnost "v likvidaci", IČ 00562548, se sídlem Šumperk, PSČ 787 01 Právní důvod výmazu společnosti: Výmaz společnosti z obchodního rejstříku byl proveden na základě návrhu konkursního soudu dle ust. § 12a zák.č. 328/1991 Sb. při současném splnění některých předpokladů dle ust. § 68 odst. 2 obch. zák.


Poslední aktualizace dat: 07.12.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.