"Nostic" bytové družstvo

ČR - Hlavní město Praha - Praha 1

Sídlo

Praha 1, Provaznická 400/9, PSČ 110 00

"Nostic" bytové družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00564494
záznam v živnostenském rejstříku: NOSTIC bytové družstvo

Zapsáno: 19.09.1990 (spisová značka Dr 376 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 10 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 200 000Kč

Předmět podnikání

"Nostic" bytové družstvo podniká v následujících oborech:

  • Správa, údržba renovace a servis domovního fondu pro potřeby členů družstva a ostatních nájemníků v objektu družstva. V rámci správy objektu družstva družstvo pronajímá byty a nebytové prostory, které vlastní a poskytuje základní služby s pronájmem související.

Firmy v nichž je firma zainteresována

"Nostic" s.r.o.
Sídlo: Praha 1, Provaznická 9 /Rytířská 22, PSČ 110 00

Společník s vkladem

Představenstvo

Mgr. Jan Jiříček, fyzická osoba

Praha 1, Rytířská 400/22, PSČ 110 00

funkce: člen představenstva
členství od: 18.12.2006
ing. Evžen Satran, fyzická osoba

Praha 1, Rytířská 400/22

funkce: člen představenstva
Michal Vostřez, fyzická osoba

Praha 1, Provaznická 9, PSČ 110 00

funkce: Předseda

Za družstvo jedná předseda nebo jím pověřený člen předsta- venstva. Podepisuje předseda spolu s jedním členem představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Ustavení družstva bylo schváleno usnesením ustavující členské schůze družstva konané dne 2.9.1990, souhlasem k umístění organizace na území hl.m. Prahy vydaný k NVP dne 6.9.1990 č.j. OOP 2075/90-2.

Výše základního členského vkladu: 10.000,-Kč


Poslední aktualizace dat: 21.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.