"U prstenu" bytové družstvo

ČR - Hlavní město Praha - Praha 1


Sídlo

Praha 1, Jilská 449/14, PSČ 110 00

"U prstenu" bytové družstvo - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00570087
záznam v živnostenském rejstříku: ˝U Prstenu˝ bytové družstvo

Zapsáno: 15.11.1990 (spisová značka DrCI 58 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 10 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

"U prstenu" bytové družstvo podniká v následujících oborech:

  • obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu

Představenstvo

Jaroslav Hořejší, fyzická osoba

Praha 1, Jilská 449/14

funkce: místopředseda
Petra Šindelářová, fyzická osoba

Praha 1, Jilská 448/12

funkce: předseda

Zastupování a podepisování za družstvo: Jménem družstva jedná předseda družstva a v době jeho nepřítomnosti pověřený člen družstva. Za družstvo podepisují předseda družstva a pověřený člen družstva tak, že k psanému nebo tištěnému názvu družstva připojí společně své podpisy.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

údaje o zřízení:

ustavení družstva bylo schváleno usnesením členské schůze ze dne 3.10.1990, byly scvháleny stanovy družstva a zvolení statutární zástupci.

Zapisuje se přijetí nových stanov družstva a změna stanov podle usnesení členské schůze ze dne 17.2.1995.


Poslední aktualizace dat: 09.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.