'Maiselova 62/8' bytové družstvo, v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 1


Sídlo

Praha 1, Maiselova 62/8, PSČ 110 00

'Maiselova 62/8' bytové družstvo, v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 00570435
záznam v živnostenském rejstříku: MAISELOVA 62/8, bytové družstvo

Zapsáno: 22.11.1990 (spisová značka DrCI 68 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 10 000Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč

Předmět podnikání

'Maiselova 62/8' bytové družstvo, v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Správa, údržba, renovace a servis domovního fondu

Představenstvo

Ing. Jaromír Randák, fyzická osoba

Praha 1, Maiselova 8, PSČ 110 00

funkce: místopředseda
Ing. Josef Stanislav, fyzická osoba

Praha 1-Josefov, Maiselova 62/8

funkce: předseda

Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje a jedná za něj předseda nebo místo- předseda, totéž platí i pro podepisování.

Likvidace

Ing. Josef Stanislav, fyzická osoba

Praha 1-Josefov, Maiselova 62/8

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení:

Ustavení družstva bylo schváleno usnesením usta- vující členské schůze konané dne 15.10.1990. Byly schváleny stanovy, byl zvolen předseda, místopředseda a revizor družstva.

Na členské schůzi konané dne 28.11.1992 byly schváleny stanovy transformovaného družstva.

Ručení: Členové družstva ručí do výše členských podílů.

Rozhodnutím členské schůze ze dne 4.8.2005 bylo družstvo zrušeno s likvidací a byl jmenován likvidátor.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.