M A V I S

ČR - Liberecký kraj - Nový Bor


Místo podnikání

Nový Bor, Myslbekova 700

Bydliště

Nový Bor, 1. máje 853

M A V I S - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 10405682

Zapsáno: 29.10.1990 (spisová značka A 441 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

M A V I S podniká v následujících oborech:

  • servis ASŘTP údržba ASŘTP zprostředkování výroby rozvaděčů, výroby kabelových tras a montáže ASŘTP zprostředkování projektové činnosti ASŘTP
  • servis a údržba ASŘ zprostředkování montáže hardware a pomocných silových obvodů ASŘ včetně zprostředkování projektové činnosti vytváření a úpravy programového vybavení ASŘ
  • konfigurace a úpravy konfigurace ASŘTP
  • předkontraktační a předprojektová příprava pro aplikaci ASŘTP
  • technické a technologické konzultace, průzkum a výpomoc
  • nákup a prodej osobních počítačů a jejich příslušenství
  • nákup a prodej elektromateriálu
  • zpracování účetnictví soukromých podnikatelů
  • nákup a prodej koní
  • nákup a prodej užitkového skla

Firmy na stejné adrese:

Prokura

Irena Vlčková, fyzická osoba

Nový Bor, 1. máje 853

Ing. Ota Pour, fyzická osoba

Nový Bor, Jiráskova 880

Zakladatel podniku nebo jeho zástupce k vytištěnému názvu firmy připojí svůj podpis zakladatel nebo jeho statut. zástupce.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.12.1992
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na základě rozhodnutí o registraci ONV v České Lípě ze dne 22. 10. 1990 č.j.39/455/90.

Na žádost navrhovatele Ing. Martina Vlčka, bytem Nový Bor, Akátová 762, majitele firmy M A V I S, IČO 10405682 ze dne 28.12.1992 se tato firma vymazává z obchodního rejstříku. Den výmazu: 31. 12. 1992.


Poslední aktualizace dat: 26.11.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.