"DAVO"

ČR - Pardubický kraj - Ústí nad Orlicí


Místo podnikání

Ústí nad Orlicí-Hylváty, Vrbová 62, PSČ 562 03

Bydliště

Dolní Libchavy 62, PSČ 561 16

"DAVO" - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 10524509

Zapsáno: 15.07.1991 (spisová značka A 1742 - Krajský soud v Hradci Králové)

Předmět podnikání

"DAVO" podniká v následujících oborech:

  • Obchodní a zprostředkovatelská činnost v oboru spotřebního a potravinářského zboží, zahraničně obchodní činnost - v souladu s § 4 vyh. FMZO č. 27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády 256/90 Sb.).
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 28.01.1992
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: V souladu s ustanovením § 13 odst. 3/zákona o soukromém podnikání občanů zahájeno individuální podnikání Karlem R e n d l o u , nar. 25.10.1949, r.č. 49 10 25/182, bytem Dolní Libchavy 62, PSČ 561 16.

Rozhodnutí o registraci vydal Okresní úřad v Ústí n. O. dne 17.6.1991, č.j. 23/0622/H.

K žádosti podnikatele Karla Rendla se v y m a z u j e firma "DAVO", IČO 105 24 509 z opbchodního rejstříku dnem 28.1.1992.


Poslední aktualizace dat: 27.11.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.