"Bambuch Zdeněk - autodoprava BATRANS"

ČR - Vysočina - Humpolec


Bydliště

Humpolec, Lužická 1334

Místo podnikání

Humpolec, Lužická 1334

"Bambuch Zdeněk - autodoprava BATRANS" - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 11325836

Zapsáno: 29.11.1990 (spisová značka A 297 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

"Bambuch Zdeněk - autodoprava BATRANS" podniká v následujících oborech:

  • veřejná silniční nákladní doprava /platnost povolení odboru dopravy ONV Pelhřimov do 31.12.1991/
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 06.01.2010
ostatní skutečnosti:

Vymazává se ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 10.12.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.