-KARBANOVÁ

ČR - Ústecký kraj - Teplice


Místo podnikání

Teplice-Trnovany, Na haldách 1178, PSČ 415 01

-KARBANOVÁ - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 11447095

Zapsáno: 22.07.1991 (spisová značka A 1958 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

-KARBANOVÁ podniká v následujících oborech:

  • výroba a prodej orientálních cukrovinek
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 11.11.1991
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě rozhodnutí o registraci Okresního národního výboru v Teplicích, č.j. obchod 256/90 registr. ze dne 11.7.90.

Na žádost navrhovatelky Anny K a r b a n o v é , bytem Teplice, Fučíkova 1479, majitelky firmy -KARBANOVÁ, IČO 11447095 ze dne 11.11.1991 se tato firma v y m a z á v á z podnikového rejstříku. Výmaz byl proveden ke dni 11.11.1991.


Poslední aktualizace dat: 06.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.