" A R C H I T E K T A "

ČR - Ústecký kraj - Teplice


Místo podnikání

Teplice

Bydliště

Teplice, Litoměřická 8

" A R C H I T E K T A " - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 11469650

Zapsáno: 18.11.1991 (spisová značka A 2679 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

" A R C H I T E K T A " podniká v následujících oborech:

  • projektová, inženýrská a obchodní činnost ve stavebnictví a technického zařízení budov
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 29.03.2011
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě ONV v Teplicích, č.j. 364/90 registr/G ze dne 11.9.90.

Vymazává se z obchodního rejstříku podnikatel Josef Pekárna, bytem Teplice, Litoměřická 8, IČ 114 69 650, zapsaný jako fyzická osoba pod obchodní firmou " A R C H I T E K T A ". Výmaz se provádí z důvodu úmrtí podnikatele.


Poslední aktualizace dat: 17.02.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.