- E N D -

ČR - Liberecký kraj - Česká Lípa


Bydliště

Česká Lípa, Jižní 1824, PSČ 470 01

Místo podnikání

Česká Lípa, Jižní 1824/13, PSČ 470 01

- E N D - - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 12033421

Zapsáno: 24.05.1991 (spisová značka A 1602 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

- E N D - podniká v následujících oborech:

  • propagace, reklama, grafická úprava tiskovin, průmyslový design, polygraf. managering, poradenská činnost v uvedené oblasti
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě rozhodnutí o registraci Okresního úřadu v České Lípě, č.j. 39/1655/90 ze dne 4.10.1990.

Usnesením ze dne 22.9.2004 č.j.: 14 Nc 4603/2004-3 byla nařízena exekuce proti povinnému Martinovi Bendovi, bytem Jižní 1824/13, Česká Lípa, IČ: 120 33 421. Soudní exekutor: Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, Lindauerova 6, Plzeň

Exekučním příkazem soudního exekutora Mgr. Kamila Košiny, Exekutorský úřad Prachatice, se sídlem Stachy, Zdíkov 79, ze dne 5.8.2008, č.j. 40Ex 3305/07-22, byl vydán příkaz k provedení exekuce prodejem podniku povinného Martina Bendy, bytem Česká Lípa, Jižní 1824/13, IČ: 130 33 421, a to na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 18.1.2007, č.j. 9 Nc 4677/2007-10.


Poslední aktualizace dat: 24.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.