" D U K A " Kašpar

ČR - Liberecký kraj - Liberec


Místo podnikání

Liberec VII, Křižíkova 57

" D U K A " Kašpar - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 12058670

Zapsáno: 26.10.1990 (spisová značka A 439 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

" D U K A " Kašpar podniká v následujících oborech:

  • nákup a prodej nových a ojetých vozidel - nákup a prodej nových a starších staveb. strojů
  • ubytování, stravování, poskytování občerstvení, doplňkový prodej - provoz autoopravny - prodej ojetých vozidel
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 15.02.1996
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě rozhodnutí o registraci ONV v Liberci, č.j. 2179/90/Sam ze dne 24.8.90.

Na základě žádosti podnikatele se zapisuje nový název firmy a rozšíření předmětu činnosti.

Dušan Kašpar, bytem Liberec VII, Křižíkova 58, identifikační číslo 12 05 86 70 zapsaný jako fyzická osoba pod obchodním jménem "DUKA" Kašpar. Výmaz se provádí na základě žádosti navrhovatele, dědiců a za souhlasu správce daně s ukončením činnosti daňového subjektu vydaného Finančním úřadem v Liberci č.j. FÚ/2691/96/222/LH ze dne 6.2.1996.


Poslední aktualizace dat: 24.02.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.