" VLASTA & SPOL., obchodní služby "

ČR - Moravskoslezský kraj - Frýdek-Místek


Místo podnikání

Frýdek-Místek-Frýdek, Jeronýmova 393, PSČ 738 01

Bydliště

Mikulášovice 1091, PSČ 407 79

" VLASTA & SPOL., obchodní služby " - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 12772275

Zapsáno: 15.07.1991 (spisová značka A 1925 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

" VLASTA & SPOL., obchodní služby " podniká v následujících oborech:

  • nákup a prodej - stánkový prodej - rychlé občerstvení - kavárna, vinárna - ubytování - zprostředkování nákupu a prodeje

Firmy na stejné adrese:

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.12.1992
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě rozhodnutí o registraci ONV v Děčíně, č.j. 2776/90/MH rh ze dne 19.10.90 a rozhodnutí o rozšíření registrace Okresního úřadu v Děčíně, č.j. 984/91/ŽR/R rč ze dne 5.4.91.

Na žádost navrhovatele Ing. Vladimíra Hnátka, bytem 4O7 79 Mikulášovice 1091, majitele firmy VLASTA & SPOL., obchodní služby, IČO 12772275 ze dne 23.12.1992 se tato firma v y m a z á v á z obchodního rejstříku. Den výmazu: 30.12.1992

.


Poslední aktualizace dat: 15.12.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.