" C A I S A "

ČR - Vysočina - Jihlava


Místo podnikání

Jihlava-Helenín, Lesní 3-5

Bydliště

Jihlava, Hluboká 20

" C A I S A " - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 13410261

Zapsáno: 17.12.1990 (spisová značka A 955 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

" C A I S A " podniká v následujících oborech:

  • nákup surovin pro výrobu a prodej textilních výrobků včetně výroby a prodeje
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.12.1992
ostatní skutečnosti:

Dle návrhu na výmaz zápisu z obchodního rejstříku ze dne 29.10.1993 firmy "CAISA" se sídlem Jihlava-Helenín, Lesní 3-5 s e v y m a z á v á název firmy: " C A I S A " sídlo firmy: Jihlava-Helenín, Lesní 3-5 s e v š e m i z á p i s y .

Dle návrhu podnikatele a se souhlasem Finančního úřadu Jihlava se výmaz provádí k datu 31.12.1992.


Poslední aktualizace dat: 21.12.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.