Mgr. Milan Kotík

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Místo podnikání

Brno, Veveří 13, PSČ 602 00

Bydliště

Brno, Veveří 13, PSČ 602 00

Mgr. Milan Kotík - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 13421263

Zapsáno: 21.05.1996 (spisová značka A 7441 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

Mgr. Milan Kotík podniká v následujících oborech:

  • obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - pronájem nemovitostí vč. bytového hospodářství
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 09.07.2009
ostatní skutečnosti:

Podnikatel nar. 12.4.1953.

Usnesením Městského soudu v Brně č. j. 69 Nc 46/2001-5 ze dne 8. 1. 2002 bylo rozhodnuto t a k t o : II. Nařizuje se exekuce proti povinnému dle vykonatelného notářského zápisu sepsaného notářem JUDr. Michalem notářem v Brně, ze dne 10. 5. 1994, sp. zn. NZ 83/84, N 94/94 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 500.000,- Kč a dále nákladů nerealizovaného výkonu rozhodnutí Městského soudu v Brně, sp. zn. 64 E 81/99 ve výši 10.000,-- za soudní poplatek. III. Povinný je povinen zaplatit náklady exekuce a náklady oprávněného, které vzniknou v souvislosti s provedením exekuce. Nařízení exekuce se vztahuje i na tyto náklady. IV. Provedením exekuce se pověřuje - JUDr. Milan Dobeš - soudní exekutor, se sídlem v Brně, Smetanova 17.

vymazává se z obchodního rejstříku Mgr. Milan Kotík se sídlem Brno, Veveří 13, okres Brno-město, PSČ 602 00, identifikační číslo 134 21 263 se všemi ostatními zápisy.


Poslední aktualizace dat: 21.12.2013. Aktualizovat data