" E I G "

ČR - Liberecký kraj - Okrouhlá


Bydliště

Okrouhlá 78, PSČ 473 01

Místo podnikání

Okrouhlá 78, PSČ 473 01

" E I G " - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 13477692

Zapsáno: 10.04.1991 (spisová značka A 1276 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

" E I G " podniká v následujících oborech:

  • výroba a prodej výrobků na bázi dřeva, kovu, skla, textilu a papíru - nákladní silniční doprava - zpracov.dokumentace pomocí výpočetní techniky (PC) - zprostředkovatelské a obstaravatelské služby v oblasti stroj. zařízení, obalů a obal.materiálů a užitkového skla
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě rozhodnutí o registraci Okresního

úřadu v České Lípě, č.j. 32/2908/90 ze dne 19.12.90 a rozhodnutí o změně

registrace téhož úřadu, č.j. 35/5982/91 ze dne 2.4.91.


Poslední aktualizace dat: 20.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.