" ČAS " hodinářské a zlatnické družstvo - v likvidaci

ČR - Olomoucký kraj - Prostějov


Sídlo

Prostějov, nám. T. G. Masaryka 22, PSČ 796 01

" ČAS " hodinářské a zlatnické družstvo - v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 13694723

Zapsáno: 04.02.1991 (spisová značka Dr 171 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 0Kč
  • Zapisovaný kapitál - 0Kč

Předmět podnikání

" ČAS " hodinářské a zlatnické družstvo - v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • opravy veškerých hodinářských výrobků a obdobných výrobků jemné mechaniky -opravy zlatnických výrobků -prodej výrobků související s poskytovanými službami, včetně zásilkového pr odeje (zejména hodinářských a zlatnických výrobků) -obchodní činnost spojenou se zajišťováním náhradních dílů -výroba a montáž výrobků jemné mechaniky -nákup a prodej individuálních výrobků umělecko-řemeslného charakteru

Likvidace

Milan Cásek, fyzická osoba

Prostějov, Fanderlíkova 50

Představenstvo

Karel Buigl, fyzická osoba

Čechy pod Kosířem, Wolkrova 74

funkce: člen
Miloš Němčík, fyzická osoba

Prostějov, A.Fišárka 1

funkce: místopředseda
Milan Cásek, fyzická osoba

Prostějov, Fenderlíkova 50

funkce: předseda

Způsob zastupování: Za družstvo podepisuje předseda nebo místopředseda družstva společně s dalším členem představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze konané dne 23.10.1990.

Právní poměry upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 23.10.1990.

Usnesením Okresního soudu v Prostějově č.j. ENc 1785/2003 ze dne 25/6/2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 36.272,-Kč s 26% úrokem p.a. od 13.7.1997 do zaplacení + náklady nalézacího řízení 1.450,-Kč a náklady exekuce. Provedením exekuce byl pověřen Mgr.et Ing. Radim Opletal, soudní exekutor se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14. Usnesení nabylo právní moci dne 24/10/2003.


Poslední aktualizace dat: 26.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.