-- EICHLEROVÁ - TEMPO --

ČR - Ústecký kraj - Krupka


Místo podnikání

Krupka-Bohosudov, Wolkerova 207/5, PSČ 417 42

Bydliště

Teplice, Slovenská 2642, PSČ 415 01

-- EICHLEROVÁ - TEMPO -- - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 13910400

Zapsáno: 12.02.1991 (spisová značka A 872 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

-- EICHLEROVÁ - TEMPO -- podniká v následujících oborech:

  • zprostředkování nákupu a prodeje stavebního a hutního materiálu
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.05.1992
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě rozhodnutí o registraci Okresního národního výboru v Teplicích, č.j. odbor KSEP/odd.soukr.podnikání/obchod/1115/90 registr ze dne 10.12.1990.

Na žádost navrhovatelky Marianny Eichlerové, bytem Teplice, Slovenská 2642, majitelky firmy --EICHLEROVÁ - TEMPO --, IČO 13910400 ze dne 29.4.1992 se tato firma vymazává z obchodního rejstříku. Den výmazu: 4. 5. 1992


Poslední aktualizace dat: 17.02.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.