- DYNA - /V.Rapprich/

ČR - Karlovarský kraj - Cheb


Bydliště

Bílina, Pionýrů 389/5, PSČ 418 01

Místo podnikání

Cheb, Žižkova 32

- DYNA - /V.Rapprich/ - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 13945513

Zapsáno: 26.02.1991 (spisová značka A 973 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

- DYNA - /V.Rapprich/ podniká v následujících oborech:

  • výroba, prodej a rozvoz truhlářských a čalounických výrobků
  • výroba a opracování dílů z ušlechtilých dřev
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.12.1992
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě rozhodnutí o registraci Okresního národního výboru v Teplicích ze dne 25.1.1991, č.j. odbor KSEP/odd.soukr.podnikání/91/91/Proch.

Na základě rozhodnutí Okresního úřadu v Chebu, č.j. 10697/91 ze dne 2.9.91 se mění trvalé místo podnikání firmy DYNA, IČO 13945513, majitelele Vlastislava Rappricha, bytem Pionýrů 389/5, Bílina na: Cheb, Žižkova 32.

Na žádost navrhovatele Vladislava Rappricha, bytem Bílina, Pionýrů 389/5, majitele firmy DYNA, IČO 13945513 ze dne 23.12.1992 se tato firma vymazává z obchodního rejstříku. Den výmazu: 30. 12. 1992.


Poslední aktualizace dat: 25.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.