---

ČR - Liberecký kraj - Šimonovice


Místo podnikání

Šimonovice-Minkovice 22, PSČ 463 12

--- - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 14451794

Zapsáno: 28.02.1992 (spisová značka A 3065 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

--- podniká v následujících oborech:

  • samostatně hospodařící rolník

Firmy na stejné adrese:

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 16.10.1992
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na základě osvědčení Obecního úřadu v Šimonovicích č.j. l/9l ze dne 27.6.l99l.

Na základě žádosti navrhovatele Ing. Roberta E r l e b a c h a , bytem Maškova 108, Liberec 24, majitele firmy pod identifikačním číslem 14451794 ze dne 15.10.1992 se tato firma v y m a z á v á z obchodního rejstříku. Den výmazu: 16.10.1992.

.


Poslední aktualizace dat: 24.02.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.