" D I K " - společnost s ručením omezeným v likvidaci

ČR - Zlínský kraj - Vsetín

Sídlo

Vsetín, Luh, Stará cesta č. 1826, PSČ 755 01

" D I K " - společnost s ručením omezeným v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 14612241

Zapsáno: 11.02.1991 (spisová značka C 336 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Uvolněný obchodní podíl - 34 000Kč (splaceno 34 000Kč) , obchodní podíl: 34 %
  • Základní kapitál - 100 000Kč
  • Uvolněný obchodní podíl - 33 000Kč (splaceno 33 000Kč) , obchodní podíl: 33 %

Předmět podnikání

" D I K " - společnost s ručením omezeným v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • autoopravárenství
  • výrobní a obchodní činnost v oborech dřevovýroby a textilní výroby
  • obchodní a zprostředkovatelská činnost v oborech: spotřebního a průmyslového zboží potravinářského zboží stavebních a instalačních materiálů zemědělských produktů textilu ojetých automobilů

Společníci s vkladem

Libor Juříček, fyzická osoba

Vsetín, U hřiště 1231/2, PSČ 755 01

vklad: 33 000Kč , splaceno: 33 000Kč , obchodní podíl: 33 %

Likvidace

Petr Vypušťák, fyzická osoba

Šudlov 112

Richard Kovář, fyzická osoba

Lužná 191

Statutární orgán

Libor Juříček, fyzická osoba

Vsetín, U hřiště 1231/2

Zastupování společnosti: K jednání jménem společnosti je oprávněn každý společník samostatně. Ve svém postavení jsou si rovni. K uznání platnosti kontraktu je však třeba souhlasu a podpisu všech společníků - zakladatelů.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 26.09.2007
exekuce:

Usnesením Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 8.4.2005 č.j. 1 Nc 2855/2005-5 nařídil soud exekuci podle pravomocného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro Jihomoravskou oblast, Brno ze dne 29.11.2004 č.j. 175330/2004-6371 na majetek povinného "DIK" - společnost s ručením omezeným se sídlem Vsetín, Stará cesta 1826 k uspokojení pohledávky oprávněného ČESKÝ TELECOM, a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5 ve výši 19.827,90 Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Milan Vlha soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava se sídlem Dlouhá 3, Ostrava.


ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy: 28. ledna 1991

Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 41 Cm 71/2006-19 , ze dne 17.8.2006, které nabylo právní moci dne 20.9.2006, byla účast společníků Richarda Kováře a Petra Vypušťáka ve společnosti " D I K " společnost s ručením omezeným, zrušena.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.12.2005 j.č. 26 Cm 102/2005-9, které nabylo právní moci 31.1.2006 se společnost "D I K " - společnost s ručením omezeným, se sídlem ve Vsetíně, Luh, Stará cesta č. 1826, IČ 146 12 241 zrušuje s likvidací.

Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí společnost " D I K " - společnost s ručením omezeným v likvidaci se sídlem Vsetín, Luh, Stará cesta č. 1826, PSČ 755 01, identifikační číslo 146 12 241 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává z obchodního rejstříku poté, co usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 33 K 53/2006, ze dne 10.1.2007, které nabylo právní moci dne 14.2.2007, byl konkurs prohlášený na majetek společnosti zrušen z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.


Poslední aktualizace dat: 21.03.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.